Център за решения

01

Имаме пълен набор от изследвания за обработка на минерали, завод за производство на флотационни реагенти, разполагаме с много високо ниво на професионален и технически персонал.Нашата основна дейност включва: Технология за обработка на минерали

02

-Технология на печене
-Технология на металургията
-Металургично оборудване