Оборудване за производство

Разполагаме с над 10 производствени линии, които включват: пулверизиране на вода и газ, агломериране, пулверизационно сушене, синтероване, раздробяване, облицовка и т.н. С над 1000 метрични тона годишен производствен капацитет, ние произвеждаме продукти, прилагани в термичен спрей, лазерно облицоване, PTA, 3D печат и прахова металургия.

Производствено оборудване (1)

-Пръскане на вода -Сушене чрез пулверизиране
- Газова атомизация - Облицовка за намаляване на водорода
-Вакуумна газова пулверизация -Синтероване и раздробяване
-Агломериране и синтероване -Плазмена сфероидизация

Производствено оборудване (2)

Производствено оборудване (1) Производствено оборудване (2)