Център за услуги

01

-Услуга за обработка с термичен спрей.
- Специален дизайн и разработка на покритие.
- Услуги за разработване на технологии за процеси.

02

Центърът е посветен на тестването на покритието и производителността на покриващия материал и оценката на производителността на покритието, включително основно анализ на химичния състав, тестване на физическото представяне,

03

Над 10 производствени линии, които включват: пулверизиране на вода и газ, агломериране, сушене чрез пулверизиране, синтероване, раздробяване, облицовка и др.